מחיקת כרטיס שמור

צ'אט לייב

פשוט כנס להחשבון שלי ובחר את האופציה ׳לנהל כרטיסים שמורים.׳ בחר את הכרטיסים שברצונך למחוק, ובחר באפשרות של ׳מחק כרטיס׳. זה יוסר מחשבונך באופן מיידי.