ברצוני לעדכן את הכרטיס(ים) השמור(ים) שלי

צ'אט לייב

פשוט כנס להחשבון שלי ובחר את האופציה ׳לנהל כרטיסים שמורים.׳ בחר בכרטיס שברצונך לעדכן את פרטיו, ואתה תראה את מסך ׳ערוך כרטיס׳.